ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
PirinLive
Профил на купувача

  Избор на изпълнител за доставка чрез закупуване по единични цени на екипировка за нуждите на ОФК Пирин ЕООД Благоевград http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054496

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ Избор на изпълнител за доставка чрез закупуване по единични цени на екипировка за нуждите на ОФК Пирин ЕООД Благоевград ОБЯВА С ИЗХ. №Р-4/20.07.2016 Електронно досие - в галерия:
20-07-2016

  Решение 3 от 12.04.2016 г. , подробности в галерия

Обществена поръчка - Хотелски услуги
14-04-2016

  ОП- за "Доставка на спортна екипировка" - подробности в галерията

25-02-2016

 Р-1 от 21.01.2016


Последна среща

Пирин Благоевград
4 : 0
СлавияПредстояща среща

26-03-2017
Пирин Благоевград
© 2007 ПИРИН БЛАГОЕВГРАД