ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
PirinLive

  Избор на изпълнител за доставка чрез закупуване по единични цени на екипировка за нуждите на ОФК Пирин ЕООД Благоевград http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054496

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ Избор на изпълнител за доставка чрез закупуване по единични цени на екипировка за нуждите на ОФК Пирин ЕООД Благоевград ОБЯВА С ИЗХ. №Р-4/20.07.2016 Електронно досие - в галерия:

Изтегли PDF документ

Изтегли PDF документ
дата: 20-07-2016
© 2007 ПИРИН БЛАГОЕВГРАД